Aktuality

25.12.2021 16:57
Česko-slovenská historická ročenka sa transformovala na časopis, jej vydavateľmi pod gesciou Česko-slovenskej komisie historikov sú Historický ústav...
16.09.2021 12:48
Česko-slovenská komisia historikov v rámci svojho 53. zasadnutia v Zlíne organizuje v spolupráci s Historickým ústavom AV ČR a Státním okresním...
05.06.2020 07:29
Organizátori Libereckého seminára sa ho rozhodli presunúť na august 2021. Viac informácií nájdete v priloženom...
25.03.2020 18:36
Česko-slovenská komisia historikov odkladá svoje zasadnutie v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na apríl 2021. 
19.02.2020 22:29
V stredu 22. apríla 2020 o 16.30 sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48 uskutoční prezentácia publikácie Čechoslovakismus...
19.02.2020 22:25
Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 21. - 23. apríla 2020 zasadať v Košiciach na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla...
10.11.2019 10:41
Novovydanú publikáciu Milana Ducháčka, Jitky Bílkovej a kolektívu Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : Otazníky české a slovenské historiografie...
24.10.2019 10:35
Česko-slovenská komisia historikov sa stretne v dňoch 5. - 7. novembra 2019 na 51. zasadnutí na Historickom ústave Masarykovy univerzity v Brne. V...
02.06.2019 17:47
V Liberci se ve dnech 19. – 21. srpna 2019 v prostorách Technické univerzity v Liberci uskuteční XXIX. ročník semináře pro učitele dějepisu...
25.04.2019 21:23
V apríli 2019 vyšla vo vydavateľstve Veda Česko-slovenská historická ročenka 2017/2018. Obsahuje štúdie z podujatí komisie v Žiline, Liberci a Prahe....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vitajte na našich stránkach

Česko-slovenská komisia historikov je bilaterálna komisia, ktorá vznikla v roku 1994. Jej členov menuje Slovenský národný komitét historikov pri Slovenskej historickej spoločnosti a Český národní komitét historiků. Komisia sa venuje propagácii českých a slovenských dejín, spolupráci českej a slovenskej historiografie, organizuje vedecké semináre a vydáva Česko-slovenskú historickú ročenku.

 

 


Vyšehradský fond

Česko-slovenská komisia historikov bola v čase od mája 2011 do apríla 2012 koordinátorom štandardného grantu Medzinárodného vyšehradského fondu č. 21110109 (International Visegrad Fund, ID 21110109) s názvom Formy nacionalizmu v strednej Európe v 20. storočí (Forms of Nationalism in Central Europe in the 20th  Century)

Viac o projekte