Svidník 22.4.2009 posvätenie kríža na Dukle

Spustiť prezentáciu