Komárno 2011 V. Prečan informuje rektora univerzity prof. RNDr. J. Tótha o práci komisie

Spustiť prezentáciu