Komárno 2. 6. 2011 z rokovania komisie - V. Prečan, P. Hofman, I. Kamenec

Spustiť prezentáciu