Otvorenie konferencie, hostí víta doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

Spustiť prezentáciu