Prof. RNDr. Róbert Ištok, CSc., s úvodným referátom

Spustiť prezentáciu