Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., s referátom o východnom Slovensku

Spustiť prezentáciu