Scheinfeld 26.9.2008 V.Čičaj, R.Holec, M.Čaplovič pred hotelom

Spustiť prezentáciu