Scheinfeld 26.9.2008 R. Holec, V. Prečan a M. Čaplovič

Spustiť prezentáciu