Scheinfeld 27.9.2008 unavená časť č-sl. komisie po prehliadke zámku Schwarzenbergovcov

Spustiť prezentáciu