Archív článkov

25.12.2021 16:57
Česko-slovenská historická ročenka sa transformovala na časopis, jej vydavateľmi pod gesciou Česko-slovenskej komisie historikov sú Historický ústav AV ČR, v.v.i., Masarykova univerzita a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Popri tlačenej podobe v rámci politiky open access je aktuálne číslo...
25.12.2021 16:14
číslo 1, ročník 23 , rok 2021 (ročenka komplet PDF)   Obsah • Tiráž, obsah, Na cestu/úvodník   01-uvod...pdf (536271)                  • Studie Juraj Šedivý Komplexný pamäťový portál...
16.09.2021 12:48
Česko-slovenská komisia historikov v rámci svojho 53. zasadnutia v Zlíne organizuje v spolupráci s Historickým ústavom AV ČR a Státním okresním archivem Zlín dńa 13. októbra 2021 o 9.00 seminár Fenomén Baťa v kontexte česko-slovenských vzťahov.     Místo konaní Alternativa...
05.06.2020 07:29
Organizátori Libereckého seminára sa ho rozhodli presunúť na august 2021. Viac informácií nájdete v priloženom liste cesko-slovenskyseminar-2020-zruseni.docx (698058)
25.03.2020 18:36
Česko-slovenská komisia historikov odkladá svoje zasadnutie v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na apríl 2021. 
19.02.2020 22:29
V stredu 22. apríla 2020 o 16.30 sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48 uskutoční prezentácia publikácie Čechoslovakismus editorov A. Hudek, M. Kopeček a J. Mervart. Úvodné slovo bude mať Roman Holec, knihu predstaví Jan Mervart, moderuje Martin Pekár. 
19.02.2020 22:25
Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 21. - 23. apríla 2020 zasadať v Košiciach na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 22. apríla 2020 o 9.00 sa v budove Platón na Moyzesovej 9 uskutoční seminár História v digitálnej ére. Referáty sa budú...
10.11.2019 10:45
voľne stiahnuteľné na:   https://khi.fp.tul.cz/cinnost/publikace  
10.11.2019 10:41
Novovydanú publikáciu Milana Ducháčka, Jitky Bílkovej a kolektívu Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : Otazníky české a slovenské historiografie v ére první republiky (Liberec - Praha - Turnov, 208) si môžte voľne stiahnuť na nasledujúcej...
24.10.2019 10:35
Česko-slovenská komisia historikov sa stretne v dňoch 5. - 7. novembra 2019 na 51. zasadnutí na Historickom ústave Masarykovy univerzity v Brne. V rámci zasadnutia sa v stredu 6. novembra 2019 uskutoční seminár Počátky normalizace 1969 - 1971, ktorého program je možné stiahnuť tu: CS komise...
Záznamy: 1 - 10 zo 93
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>