Archív článkov

25.03.2020 18:36
Česko-slovenská komisia historikov odkladá svoje zasadnutie v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na apríl 2021. 
19.02.2020 22:29
V stredu 22. apríla 2020 o 16.30 sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48 uskutoční prezentácia publikácie Čechoslovakismus editorov A. Hudek, M. Kopeček a J. Mervart. Úvodné slovo bude mať Roman Holec, knihu predstaví Jan Mervart, moderuje Martin Pekár. 
19.02.2020 22:25
Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 21. - 23. apríla 2020 zasadať v Košiciach na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 22. apríla 2020 o 9.00 sa v budove Platón na Moyzesovej 9 uskutoční seminár História v digitálnej ére. Referáty sa budú...
10.11.2019 10:45
voľne stiahnuteľné na:   https://khi.fp.tul.cz/cinnost/publikace  
10.11.2019 10:41
Novovydanú publikáciu Milana Ducháčka, Jitky Bílkovej a kolektívu Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : Otazníky české a slovenské historiografie v ére první republiky (Liberec - Praha - Turnov, 208) si môžte voľne stiahnuť na nasledujúcej...
24.10.2019 10:35
Česko-slovenská komisia historikov sa stretne v dňoch 5. - 7. novembra 2019 na 51. zasadnutí na Historickom ústave Masarykovy univerzity v Brne. V rámci zasadnutia sa v stredu 6. novembra 2019 uskutoční seminár Počátky normalizace 1969 - 1971, ktorého program je možné stiahnuť tu: CS komise...
02.06.2019 17:47
V Liberci se ve dnech 19. – 21. srpna 2019 v prostorách Technické univerzity v Liberci uskuteční XXIX. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovensko-polské vztahy konaného  pod názvem Spravedlnost, nikoli pomsta?...
25.04.2019 21:23
V apríli 2019 vyšla vo vydavateľstve Veda Česko-slovenská historická ročenka 2017/2018. Obsahuje štúdie z podujatí komisie v Žiline, Liberci a Prahe. Obsah môžte nájsť v rubrike Česko-slovenská historická ročenka.
15.12.2018 14:10
Česko-slovenská komisia historikov zverejnila Česko-slovenskú historickú ročenku z rokov 1996 - 2010 v eletronickej podobe v sekcii Československá historická ročenka. Ďalšie ročníky budú postupne pridané. 
12.12.2018 14:37
Slovenský národný komitét historikov 7. decembra 2018 schválil menovanie dvoch nových členov slovenskej časti Česko-slovenskej komisie historikov. Tajomníčkou slovenskej časti sa stala Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a členom komisie Doc....
Záznamy: 1 - 10 zo 89
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>