Archív článkov

12.12.2018 14:37
Slovenský národný komitét historikov 7. decembra 2018 schválil menovanie dvoch nových členov slovenskej časti Česko-slovenskej komisie historikov. Tajomníčkou slovenskej časti sa stala Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a členom komisie Doc....
27.10.2018 16:59
Český národní komitét historiků na svojom zasadnuti 25. októbra 2018 schválil Mgr. Denisu Nečasovú, Ph.D. z Masarykovej univerzity v Brne za členku českej časti Česko-slovenskej komisie historikov. D. Nečasová sa venuje najnovším českým dejinám, dejinám ženského hnutia a sociálnym dejinám. Jej...
14.10.2018 09:21
Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 23. - 25. októbra 2018 zasadať v Prahe na Historickom ústave Akademie věd České republiky. 24. októbra od 9.30 hod. sa v budove AV ČR na Národní tříde 3 bude konať seminár Osmičkové roky v retrospektivě dějin. Program je možné stiahnuť tu.  nar...
30.09.2018 10:48
Vo vydavateľstve Veda vyšiel v septembri 2018 dvadsiaty zväzok Česko-slovenskej historickej ročenky (2016). Obsahuje štúdie z dvoch podujatí komisie, zo seminára o 1. svetovej vojne Umenie vo vojne - Vojna v umení (Bratislava 2014) a Podkarpatská Rus a etnoidentifikačné procesy na jej území v prvej...
06.06.2018 22:36
Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů  pod patronátom Česko-slovenskej komisie historikov a v spolupráci s Národním archivem ČR a Oblastní galerií Liberec poriadajú v dňoch 22. -...
15.04.2018 20:34
  panel diskusia Martin.pdf (47444)
08.04.2018 16:13
Česko-slovenská komisia historikov sa stretne na svojom 48. zasadnutí v Martine v dňoch 24. - 26. apríla 2018. V stredu 25. apríla sa uskutoční diskusia so študentmi, za komisiu vystúpia Prof. Kvaček, Prof. Rychlík, Dr. Kováč a Prof. Holec, diskusia bude mať názov 1918 - Zmena hraníc - zmena...
15.11.2017 13:09
Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 22. - 24. novembra 2017 zasadať v Chebe. V rámci zasadnutia komisia organizuje pódiovú diskusiu Rok 1918 - Česi a Slováci v novom štáte a v novej Európe (aula Gymnázia Cheb, 22. 11. 2017 o 16:30). Členovia komisie sa 23. novembra 2017 zúčastnia...
30.06.2017 10:19
Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Česko-slovenské komise historiků, pod záštitou náměstka primátora statutárního města Liberec PhDr. Ivana Langra a za spolupráce s Ústavem pro...
14.04.2017 15:19
Slovensko-česká komisia historikov počas svojho zasadnutia v Žiline poriada v spolupráci s domácou Fakultou humanitných vied Žilinskej univerzity, Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou seminár Doprava v kontexte česko-slovenských vzťahov. Uskutoční sa v stredu 26. apríla...
Záznamy: 11 - 20 zo 90
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>