Archív článkov

05.12.2014 15:00
V týchto dňoch sa do distribúcie dostal nový zväzok Česko-slovenskej historickej ročenky, s vročením 2013. Ide už o 18. zväzok ročenky, ktoré Česko-slovenská komisia vydáva od roku 1996. Ročenka 2013 vyšla za nezištnej podpory Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Obsahuje materiály z vedeckého...
04.11.2014 12:06
Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny sa na Univerzite Komenského v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Stereotypy ako súčasť vojnovej propagandy. Program a plagát je možné si stiahnuť tu: plagát (3).png (2226531)   program stereotypy.docx (16176)
30.09.2014 20:32
Milan Ducháček priniesol v týchto dňoch na knižný trh monografiu Václav Chaloupecký - Hledání československých dějin. Publikácia  je doplnenou dizertačnou prácou, ktorá bola ocenená Cenou Česko-slovenskej komisie historikov za rok 2013. Viac informácií je možné nájsť...
23.09.2014 13:14
Česko-slovenská komisia historikov sa na svojom 41. zasadnutí zíde na Západočeskej univerzite v Plzni. V rámci zasadnutia sa uskutoční konferencia Vplyv českej a slovenskej exilovej historiografie na historiografiu domácu. Podujatie sa bude konať v Akademickom centre ZČU na Sedláčkovej 19 v Plzni...
08.09.2014 09:20
21. a 22. 8. 2014 sa v Liberci uskutočnil už XXIV. ročník seminára pre učiteľov dejepisu a občianskej výchovy, historikov a archivárov Česko-slovenské vzťahy - Slovensko-české vzťahy (Liberecký seminář 2014). Témou tohoto ročníka bol Každodenný život v Československu 1945/1948 - 1989. Program je...
20.04.2014 09:46
Česko-slovenská komisia historikov sa v dňoch 8. - 10. apríla 2014 stretla na 40. zasadnutí, ktoré sa konalo v Bratislave. Rozhodla o udelení Ceny Česko-slovenskej komisie historikov za rok 2013, pripravila námety pre semináre v októbri 2014 v Plzni a v apríli 2015 v Ružomberku. Išlo o jubilejné...
20.04.2014 09:42
Cenu Česko-slovenskej komisie historikov za rok 2013 získal na základe rozhodnutia komisie PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. Jeho dizertačná práca Václav Chaloupecký : Československý historik a archivář (1882 - 1951) komisiu oslovila najviac. Cena komisie bude Milanovi Ducháčkovi odovzdaná na zasadnutí...
18.04.2014 17:31
Prednedávnom vyšiel ďalší zväzok edičnej rady Česko-slovenská historická ročenka, tentokrát s vročením 2012. Obsahuje materiály zo seminára, ktorý sa uskutočnil počas zasadania komisie v Uherskom Hradišti v októbri 2012 a štúdie z konferencie Minulost je bitevním polem současníku, ktorá prebehla v...
10.04.2014 21:33
Členov Česko-slovenskej komisie historikov počas zasadnutia komisie v Bratislave dňa 9. apríla 2014 prijala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Ing. Livia Klausová, CSc. Počas prijatia sa zaujímala o prácu komisie, jej aktivity i publikačné výstupy. 
04.04.2014 21:28
Slovenský národný komitét historikov na svojom zasadnutí 3. apríla 2014 schválil prof. PhDr. Romana Holeca, CSc. za predsedu slovenskej časti Česko-slovenskej komisie historikov. Roman Holec nahradil v tejto funkcii Ivana Kamenca, ktorý bol predsedom slovenskej časti komisie od jej vzniku v roku...
Záznamy: 41 - 50 zo 89
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>