Archív článkov

26.10.2012 14:35
Kniha podáva systematický výklad o rozdieloch vo vnímaní Československa ako spoločného štátu u Čechov a Slovákov v rôznych etapách existencie spoločného štátu a analyzuje jednotlivé konfliktné situácie vo vzťahoch oboch národov v medzivojnovom i povojnovom období.
26.10.2012 14:34
Veľká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 - 1929), Prešov-Graz : Universum, 2012, 408 strán. Kniha vyšla s podporou Česko-slovenskej / Slovensko-českej komisie historikov ako výstup z projektu realizovaného v rámci Medzinárodného...
08.10.2012 18:24
Slovácké muzeum Uherské Hradiště Česko-slovenská komisia historikov Vás pozývajú na vedecký seminár dňa 17.10.2012 (streda) Češi a Slováci 1993-2012. Vzdalování a přibližování   Program seminára TU
24.05.2012 22:28
XXII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře   Česko-slovenské vztahy Slovensko-české vzťahy   Liberecký seminář 2012   Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989) Komunistickí intelektuáli...
24.05.2012 22:22
XXII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře   Česko-slovenské vztahy Slovensko-české vzťahy   Liberecký seminář 2012   Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989) Komunistickí intelektuáli...
05.04.2012 23:44
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Záhorské múzeum Skalica, Česko-slovenská komisia historikov Vás pozývajú na vedecký seminár "Viditeľná i skrytá... Česko(moravsko)-slovenská hranica v 20.storočí" dňa  18. apríla 2012 v priestoroch Stredoeurópskej vysokej školy...
05.02.2012 19:27
09.01.2012 20:44
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové si vás dovoluje pozvat na sedmý ročník konference mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století. Věříme, že konference přispěje k reflexi nových témat v...
14.10.2011 20:45
  International Visegrad Fund (21110109) Česko-slovenská komise historiků Národní muzeum Praha Historický ústav SAV Bratislava   Vás zvou na mezinárodní vědecký seminář dne 19.10.2011 (středa)   Hospodářský nacionalizmus v střední Evropě v 20....
Záznamy: 71 - 80 zo 90
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>