Aktuality

12.12.2018 14:37
Slovenský národný komitét historikov 7. decembra 2018 schválil menovanie dvoch nových členov slovenskej časti Česko-slovenskej komisie historikov....
27.10.2018 16:59
Český národní komitét historiků na svojom zasadnuti 25. októbra 2018 schválil Mgr. Denisu Nečasovú, Ph.D. z Masarykovej univerzity v Brne za členku...
14.10.2018 09:21
Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 23. - 25. októbra 2018 zasadať v Prahe na Historickom ústave Akademie věd České republiky. 24....
30.09.2018 10:48
Vo vydavateľstve Veda vyšiel v septembri 2018 dvadsiaty zväzok Česko-slovenskej historickej ročenky (2016). Obsahuje štúdie z dvoch podujatí komisie,...
06.06.2018 22:36
Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních...
15.04.2018 20:34
  panel diskusia Martin.pdf (47444)
08.04.2018 16:13
Česko-slovenská komisia historikov sa stretne na svojom 48. zasadnutí v Martine v dňoch 24. - 26. apríla 2018. V stredu 25. apríla sa uskutoční...
15.11.2017 13:09
Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 22. - 24. novembra 2017 zasadať v Chebe. V rámci zasadnutia komisia organizuje pódiovú diskusiu Rok...
30.06.2017 10:19
Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod...
14.04.2017 15:19
Slovensko-česká komisia historikov počas svojho zasadnutia v Žiline poriada v spolupráci s domácou Fakultou humanitných vied Žilinskej univerzity,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vitajte na našich stránkach

Česko-slovenská komisia historikov je bilaterálna komisia, ktorá vznikla v roku 1994. Jej členov menuje Slovenský národný komitét historikov pri Slovenskej historickej spoločnosti a Český národní komitét historiků. Komisia sa venuje propagácii českých a slovenských dejín, spolupráci českej a slovenskej historiografie, organizuje vedecké semináre a vydáva Česko-slovenskú historickú ročenku.

 

 


Vyšehradský fond

Česko-slovenská komisia historikov bola v čase od mája 2011 do apríla 2012 koordinátorom štandardného grantu Medzinárodného vyšehradského fondu č. 21110109 (International Visegrad Fund, ID 21110109) s názvom Formy nacionalizmu v strednej Európe v 20. storočí (Forms of Nationalism in Central Europe in the 20th  Century)

Viac o projekte