Aktuality

26.02.2015 20:01
Český národní komitét historiků schválil nomináciu nového člena českej časti Česko-slovenskej komisie historikov. Stal sa ním PhDr. Zdeněk Doskočil,...
05.12.2014 15:00
V týchto dňoch sa do distribúcie dostal nový zväzok Česko-slovenskej historickej ročenky, s vročením 2013. Ide už o 18. zväzok ročenky, ktoré...
04.11.2014 12:06
Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny sa na Univerzite Komenského v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Stereotypy...
30.09.2014 20:32
Milan Ducháček priniesol v týchto dňoch na knižný trh monografiu Václav Chaloupecký - Hledání československých dějin. Publikácia  je doplnenou...
23.09.2014 13:14
Česko-slovenská komisia historikov sa na svojom 41. zasadnutí zíde na Západočeskej univerzite v Plzni. V rámci zasadnutia sa uskutoční konferencia...
08.09.2014 09:20
21. a 22. 8. 2014 sa v Liberci uskutočnil už XXIV. ročník seminára pre učiteľov dejepisu a občianskej výchovy, historikov a archivárov...
20.04.2014 09:46
Česko-slovenská komisia historikov sa v dňoch 8. - 10. apríla 2014 stretla na 40. zasadnutí, ktoré sa konalo v Bratislave. Rozhodla o udelení Ceny...
20.04.2014 09:42
Cenu Česko-slovenskej komisie historikov za rok 2013 získal na základe rozhodnutia komisie PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. Jeho dizertačná práca Václav...
18.04.2014 17:31
Prednedávnom vyšiel ďalší zväzok edičnej rady Česko-slovenská historická ročenka, tentokrát s vročením 2012. Obsahuje materiály zo seminára, ktorý sa...
10.04.2014 21:33
Členov Česko-slovenskej komisie historikov počas zasadnutia komisie v Bratislave dňa 9. apríla 2014 prijala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Vitajte na našich stránkach

Česko-slovenská komisia historikov je bilaterálna komisia, ktorá vznikla v roku 1994. Jej členov menuje Slovenský národný komitét historikov pri Slovenskej historickej spoločnosti a Český národní komitét historiků. Komisia sa venuje propagácii českých a slovenských dejín, spolupráci českej a slovenskej historiografie, organizuje vedecké semináre a vydáva Česko-slovenskú historickú ročenku.

 

 


Vyšehradský fond

Česko-slovenská komisia historikov bola v čase od mája 2011 do apríla 2012 koordinátorom štandardného grantu Medzinárodného vyšehradského fondu č. 21110109 (International Visegrad Fund, ID 21110109) s názvom Formy nacionalizmu v strednej Európe v 20. storočí (Forms of Nationalism in Central Europe in the 20th  Century)

Viac o projekte