Aktuality

10.04.2014 21:33
Členov Česko-slovenskej komisie historikov počas zasadnutia komisie v Bratislave dňa 9. apríla 2014 prijala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa...
04.04.2014 21:28
Slovenský národný komitét historikov na svojom zasadnutí 3. apríla 2014 schválil prof. PhDr. Romana Holeca, CSc. za predsedu slovenskej časti...
04.04.2014 21:23
Na už tradičnej konferencii pre mladých historikov České, slovenské a československé dějiny 20. století  v Hradci Králové sa zúčastnilo viac ako...
23.03.2014 19:05
Aktuálny kompletný program konferencie České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. v Hradci Králové je možné stiahnuť tu: HK 2014...
18.03.2014 12:15
V dňoch 8. - 10. apríla 2014 sa v Bratislave uskutoční jubilejné 40. zasadnutie Česko-slovenskej komisie historikov. Komisia vznikla v roku 1994,...
16.01.2014 18:23
Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové usporiada v dňoch 2. a 3. apríla 2014 9. ročník vedeckej konferencie pre mladých...
24.10.2013 19:46
Počas 39. zasadnutia Česko-slovenskej komisie historikov ju prijal v Historickej radnici primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, MPH., PhD. Viac...
23.10.2013 12:12
Česko-slovenská komisia historikov v dňoch 21. - 23. októbra 2013 zasadala v Košiciach. Partnerskou domácou inštitúciou bola Katedra histórie...
19.09.2013 12:21
Program seminára a prednášky v Košiciach v rámci 39. zasadnutia Česko-slovenskej komisie historikov: program seminára a prednášky.pdf (941052)
28.08.2013 08:07
Český národní komitét historiků pri AV ČR prijal v auguste 2013 za člena českej časti Česko-slovenskej komisie historikov PhDr. Jaroslava Pažouta,...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Vitajte na našich stránkach

Česko-slovenská komisia historikov je bilaterálna komisia, ktorá vznikla v roku 1994. Jej členov menuje Slovenský národný komitét historikov pri Slovenskej historickej spoločnosti a Český národní komitét historiků. Komisia sa venuje propagácii českých a slovenských dejín, spolupráci českej a slovenskej historiografie, organizuje vedecké semináre a vydáva Česko-slovenskú historickú ročenku.

 

 


Vyšehradský fond

Česko-slovenská komisia historikov bola v čase od mája 2011 do apríla 2012 koordinátorom štandardného grantu Medzinárodného vyšehradského fondu č. 21110109 (International Visegrad Fund, ID 21110109) s názvom Formy nacionalizmu v strednej Európe v 20. storočí (Forms of Nationalism in Central Europe in the 20th  Century)

Viac o projekte