Aktuality

09.01.2012 20:44
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové si vás dovoluje pozvat na sedmý ročník...
14.10.2011 20:45
  International Visegrad Fund (21110109) Česko-slovenská komise historiků Národní muzeum Praha Historický ústav SAV...
05.09.2011 18:44
VEĽKÁ DOBA V MALOM PRIESTORE Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 –...
21.06.2011 20:51
V dňoch 31.5. – 2. 6. 2011 sa v Komárne uskutočnilo 34. (jarné) zasadanie Česko-slovenskej komisie historikov. Prvý deň podujatia bol...
19.06.2011 22:38
 International Visegrad Fund (21110109) Česko-slovenská komisia historikov Katedra histórie PF Univerzity J. Selyeho   Vás pozývajú na...
19.06.2011 22:32
XXI. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy       ...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Vitajte na našich stránkach

Česko-slovenská komisia historikov je bilaterálna komisia, ktorá vznikla v roku 1994. Jej členov menuje Slovenský národný komitét historikov pri Slovenskej historickej spoločnosti a Český národní komitét historiků. Komisia sa venuje propagácii českých a slovenských dejín, spolupráci českej a slovenskej historiografie, organizuje vedecké semináre a vydáva Česko-slovenskú historickú ročenku.

 

 


Vyšehradský fond

Česko-slovenská komisia historikov bola v čase od mája 2011 do apríla 2012 koordinátorom štandardného grantu Medzinárodného vyšehradského fondu č. 21110109 (International Visegrad Fund, ID 21110109) s názvom Formy nacionalizmu v strednej Európe v 20. storočí (Forms of Nationalism in Central Europe in the 20th  Century)

Viac o projekte