Publikácie

10.11.2019 10:45
voľne stiahnuteľné na:   https://khi.fp.tul.cz/cinnost/publikace  
25.03.2013 16:57
Spomienková publikácia dlhoročného riaditeľa svidníckej nemocnice, pediatra Aladára Šalátu na život na Hornom Zemplíne  a Šariši. Autor pútavou formou približuje život počas 1. ČSR i po 2. svetovej vojne. Editorom knihy je Richard Pavlovič. Viac info a objednávky:...
10.01.2013 16:27
Zo všetkých strán Vojtech Čelko Publikácia prináša texty Vojtecha Čelka za posledných 40 rokov. Týkajú sa rôznych oblastí česko-slovenských vzťahov a osobností česko-slovenského kontextu.  
10.01.2013 16:23
Tváře našich parlamentů 1861 – 2011 : 150 let parlamentarismu v českých zemích Josef Tomeš a kolektív Kolektívne dielo historikov z Českej republiky, Slovenska a Rakúska prináša vývoj parlamentarizmu za posledných 150 rokov. Formou životopisných medailónov predstavuje všetkých predsedov a...
26.10.2012 14:35
Kniha podáva systematický výklad o rozdieloch vo vnímaní Československa ako spoločného štátu u Čechov a Slovákov v rôznych etapách existencie spoločného štátu a analyzuje jednotlivé konfliktné situácie vo vzťahoch oboch národov v medzivojnovom i povojnovom období.
26.10.2012 14:34
Veľká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 - 1929), Prešov-Graz : Universum, 2012, 408 strán. Kniha vyšla s podporou Česko-slovenskej / Slovensko-českej komisie historikov ako výstup z projektu realizovaného v rámci Medzinárodného...