Rôzne

14.07.2011 22:33
Selyeho univerzita v Komárne.    O činnosti česko-slovenskej komisie historikov som sa už v Kulture zmieňoval. Existuje  od roku  1994, má dvakrát do roka zasadanie: jarné na Slovensku a jesenné v českých krajoch. Jej cieľom je, aby  existovali...